EKKSL võistluste üldjuhend 2021: Yldjuhend2021

Siin on näha ja lugeda meie tegevuseks olulised, avalikud ja kasutajatele mõeldud, dokumendid. Kasutajatele mõeldud dokumente saavad näha ainult registreerunud kasutajad.
  • COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele, alates 17 mai 2021: DOKUMENT

  • COVID-19 käitumisjuhend sporditreeningute korraldamine siseruumides, alates 17 mai 2021: DOKUMENT

Eesti Kutsekoolispordi Liidu põhikiri: PÕHIKIRI

EV Spordiseadus – Spordiseadus

Muudatused Spordi ja Tulumaksuseaduses 2018 – Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmine 2018

EV Mittetulundusühingute seadus – MTÜde seadus

EV Töölepingu seadus  – Töölepinguseadus

Eesti Kutsekoolispordi Liit juhindub oma tegevuses “Vabaühenduste Eetikakoodeksist”

Vabaühenduste eetikakoodeks