EKKSL võistluste üldjuhend 2020 (NB. palun lugeda ka Covid19 ennetamisega seonduvat): Yldjuhend2020

Siin on näha ja lugeda meie tegevuseks olulised, avalikud ja kasutajatele mõeldud, dokumendid. Kasutajatele mõeldud dokumente saavad näha ainult registreerunud kasutajad.
  • COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele, alates 24 november 2020: DOKUMENT

  • COVID-19 käitumisjuhend sporditreeningute korraldamine siseruumides, alates 24 november .2020: DOKUMENT

Eesti Kutsekoolispordi Liidu põhikiri: PÕHIKIRI

EV Spordiseadus – Spordiseadus

Muudatused Spordi ja Tulumaksuseaduses 2018 – Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmine 2018

EV Mittetulundusühingute seadus – MTÜde seadus

EV Töölepingu seadus  – Töölepinguseadus

Eesti Kutsekoolispordi Liit juhindub oma tegevuses “Vabaühenduste Eetikakoodeksist”

Vabaühenduste eetikakoodeks