EKKSL võistluste üldjuhend 2020 (NB. palun lugeda ka Covid19 ennetamisega seonduvat): Yldjuhend2020

Sporditreeningute korraldamine siseruumides alates 19 august 2020 (alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr 282, 19.08.2020): DOKUMENT

Siin on näha ja lugeda meie tegevuseks olulised, avalikud ja kasutajatele mõeldud, dokumendid. Kasutajatele mõeldud dokumente saavad näha ainult registreerunud kasutajad.

Eesti Kutsekoolispordi Liidu põhikiri: PÕHIKIRI

EV Spordiseadus – Spordiseadus

Muudatused Spordi ja Tulumaksuseaduses 2018 – Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmine 2018

EV Mittetulundusühingute seadus – MTÜde seadus

EV Töölepingu seadus  – Töölepinguseadus

Eesti Kutsekoolispordi Liit juhindub oma tegevuses “Vabaühenduste Eetikakoodeksist”

Vabaühenduste eetikakoodeks