Kahjuks peame teatama, et meil tuleb mängud edasi lükata ja lootma, et need ikka toimuvad ja meil on selleks võimalused!

Unfortunately we have to announce that the games have been postponed!

XXIX Baltimängud kutsekoolidele, Tartus 25.-27. aprill 2024

XXIX Baltic Games for Vocational School 25. – 27. 04.2024, Tartu Estonia

Logo autor Triin Jahu kirjeldab enda loodud visuaali niimoodi:

Kui mõtlesin Balti Mängudele, siis esimene sõna mis pähe tuli, oli ühtsus.

Seega minu logo sümboliseerib ühtsust, koostööd, üheskoos oma eesmärkide poole pürgimist.

Keerdus ringid, mida olen logos kasutanud kujutavad progressi, edu poole pürgimist ning viitab ühisele liidule kolme riigi vahel. Logo on nooruslikult värske ja usun et viitab ühtsele liidule.

_____________________________________________________________________________

The logo’s author Triin Jahu describes the visuals she created like this: “when I thought of the Baltic Games, the first word that came to mind was unity.
Therefore, my logo symbolises unity, cooperation, working together towards our goals.
The twisted circles that I have used in the logo represent progress, striving for success, and refers to the common alliance between the three countries.

The logo has a youthful freshness and I believe it suggests a united union.

Juhtpartner/chief partner: Tartu Rakenduslik Kolledž/Tartu Vocational College

https://voco.ee

Virtuaaltuur

 

Meie koostööpartnerid/ our partners

Meie toetajad / our sponsors

Meie auhinnapartner on:

Eesti Kutsekoolispordi Liitu sõidutab: