Postitatud

Jalgpalli finaal Vinnis (02 juuni 2021)

Meie keerulise aasta minihooaeg sai jätku jalgpallifinaaliga Vinnis. Kuna kõik on sellel aastal veidi teisiti, siis ei mängitud sedapuhku ka erinevates liigades. Finaali kogunes 5 võistkonda. Turniiri võõrustajaks Rakvere Ametikool ja mängukohaks Vinni koos sooja ilma ja päikesepaistega ja suurepärase staadioniga. Nagu jalgpallis ikka, oli kirge, huvitavaid mänge mõnusa päeva nautimist.

Suured tänud Väino Kondojale korraldamast ja koolidele kes oma võistkonnad kokku said.

Postitatud

Märka ja enneta laste väärkohtlemist spordis!

Eesti Antidopingu ja Sporditeabe Sihtasutusel (EADSE) on koostöös erinevate ekspertidega valminud spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks.

„Väärkohtlemine spordis on probleem, mis ei kao iseenesest ning käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele on märgiline samm selle välja juurimisel. Tänasel lastekaitsepäeval saame vaadata optimistlikult tulevikku ning öelda, et laste ja noorte turvalisus spordis on oluliste prioriteetide seas,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Iga laps peab spordist saama positiivse kogemuse ja head mälestused kogu eluks,“ lisas Ott.

„Spordis ei ole kohta ahistamisele või mis tahes väärkohtlemisele. Sellegipoolest võib seda ette tulla, ning seda ka varjatult ja üldsuse teadmata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, sest täiskasvanu vastutab lapsele turvalise treeningukeskkonna tagamise ja sealhulgas sobimatu käitumise ennetamise eest,“ märkis EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe. „Lastega töötavad inimesed peavad tundma väärkohtlemise märke ning oskama reageerida väärkohtlemise juhtumite ja kahtluse korral,“ lisas Vallimäe.

Käitumisjuhend aitab spordiorganisatsioonil märgata ja ennetada väärkohtlemist ning võimalikke juhtumeid vajadusel lahendada. Treeneritele ja muule spordipersonalile on sõnastatud väärkohtlemist ennetavad käitumisreeglid ning spordiorganisatsioonidele juhised juhtumite lahendamiseks.

Väärkohtlemine võib sageli olla väärkohtleja võimu kuritarvitamise väljendus. Treener on tavaliselt sportlasele autoriteet ning usaldusisik. Paraku võidakse seda usaldust ja enda positsiooni ära kasutada ning tekkida võivad ebavõrdsed võimusuhted sportlase ja treeneri vahel. Seetõttu on äärmiselt oluline, et kõik täiskasvanud, kes töötavad laste ja noortega, suhtuksid oma töösse professionaalselt ja austusega, peaksid kinni käitumisreeglitest, võtaksid vastutuse ning säilitaksid kriitilise mõtlemise. Kui väärkohtlemist nähakse kõrvalt, tuleb sellele reageerida. Väärkohtlemist tuleb käsitleda kõiki puudutava probleemina, mitte üksikisiku murena.

Laste ja noorte liikumisharrastuse laiendamine on spordivaldkonna üks põhieesmärke. Kaasates lapsi ja noori sportima, on oluline, et see pakuks rõõmu ja võimaldaks eneseteostust. Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi ja teisi spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi tuleb last kaitsta igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla, ülekohtu, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise, ärakasutamise ja seksuaalse või muu kuritarvitamise eest. Igal lapsel on õigus kaitsele igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest.

Käitumisjuhend valmis koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu, Eesti Olümpiakomitee, SA Noored Olümpiale, Spordikoolituse ja -Teabe SA eksperdid.

Juhendiga saab tutvuda siin:

Postitatud

RAMMUMEHED OLUSTVERES

Meie “minihooaeg” jätkus Olustveres, kuhu kogunesid meie kutsekoolide tugevaimad, et võtta mõõtu Rammumehe võistlustest. Kohale oli tulnud sedapuhku rõõmustavalt arvukas seltskond. Kergemas -90 kilo kaaluvaid noormehi 5 ja üle 90 kilo kaaluvaid vägilasi 3. Peakohtunik ja korraldaja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpetaja ja SK Olustvere treener Andres Viksi oli kokku pannud 5 alavõistlusest koosneva põneva võistluse. Esmalt tuli osalejatel läbida hantlitega ring maalilise Olustvere mõisa esisel, seejärel lamades surumine, raskuste hoidmine, jõutõmme ja kõige lõpuks rippumine. Seega said kõik oma paremad oskused proovile panna. Osalejaid oli alates sitketest noormeestest (kergeim mees 67 kg) kuni tõeliste vägilasteni välja (raskeim mees 139 kg). Pinge mõlemas kaalukategoorias püsis lõpuni, mis annab tõestust hästi koostatud võistlusprogrammist. Veidi “kurvastas” võistlus ilmselt Andres Viksit, kelle saali rekord jõutõmbes langes selleks korraks ajalukku. Nimelt suutis Rakvere Ametikooli vägilane Ilja Rubinov maast reeglitepäraselt lahti sikutada 262,5 kilo raskuse kangi, mis põrmustas Olustvere jõusaali senise rekordiu 2,5 kiloga. Ja loomulikult oli ka meie võistluse parim tulemus. Oli põnev võistlus ja rõõm on tõdeda, et meie kutseharidus on endiselt tugevates kätes! Kahju et sellel aastal õrnema soo esindajaid polnud.

Suured tänud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile ja Andres Viksile koos abilistega, turvalise võistluse korraldamise eest. Samuti suured tänud osalejatele.

Kohtumiseni 2 juunil jalgpalli finaalis Vinnis!

Postitatud

Tänavakoss Tallinnas

Segasevõitu hooaeg sai üle pikaaja taaskord jätku. Tallinna Kristiine spordikeskuse tänavakossu väljakutel pidasime maha meie selle aasta tänavakossu turniiri. Osalejate arv pole võrreldav nö normaalsete aastatega, aga tänud neile noortele ja ka õpetajatele, kes osalema tulid. Suured tänud ka Rein Tammikule Merekoolist turniiri korraldamast ja kohtunik Reimole ja ilmavanale ka loomulikult!

Aga nüüd turniiri juurde. Kohale olid tulnud Eesti Merekooli, Rakvere Ametikooli, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning kahe võistkonnaga Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Kui juba kohale tuldud üle pikaaja, siis mängiti kõik omavahel läbi. Üldiselt olid mängud tulised ja tasavägised. Ja lõppes see kõik “surnud ringiga” Rakvere, Pärnumaa I ja Pärnumaa II võistkonna vahel. Paremini suutsid skoorida turniiri vältel Rakvere Ametikool noored ( Markus Müür, Nikita Komarov ja Tivo-Theven Allmäe), kellele ka meistrimedalid ja võidukarikas. Teisele kohale tulid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse I meeskonna noormehed (Raul Viira, Martin Jüri Soomets ja Rait Elfenbein). Pronksmedalid sedapuhku Pärnumaa Kutsehariduskeskuse II võistkonnale (Andero Polberg, Rasmus Jõesaar ja Mario Maxim Rand). Auväärsele neljandale kohale tulid Eesti Merekooli noormehed (Marten Lõoke, Daniil Gordejev, Miko Trahv ja Rainer Astre). Ja viie skoht kuulus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli noortele (Rasmus Raidvere, Janar Andrejanov, Kermo Linde ja Markus Lind).

Kohtumiseni Rammumehe võistlustel!