Meie organisatsiooni sünniajaks võib pidada 11 aprilli 1990 aastal, kui leidis aset asutav Üldkogu.

Kui sul hea lugeja on materjale, dokumente, fotosid, meeneid, medaleid, karikaid jne meie organisatsiooni kohta läbi aegade, siis oleksime väga tänulikud kui jagaksite seda ka meiega. Võtke julgesti ühendust tiit@ekksl.ee; 56 111 866 ja anname “valgetele laikudele” tähenduse.

Siia lehele koondame ka meie parimate nominatsioonid läbi aegade!