EKKSL AASTA SPORTLANE 2022!

EKKSL AASTA TEGU 2022

EKKSL SPORDIHING!

Aasta sportlane nomineeritakse kahes kategoorias:

 • Aasta meessportlane
 • Aasta naissportlane
 • Aasta sportlase nominente võivad esitada kõik kutsekoolid oma äranägemise järgi! Lisaks sportlikele saavutustele, peaks kandidaat edukalt edasi jõudma ka  õppetöös.
 • Kandidaadi sportlikud saavutused peavad jääma 2022 aastasse. 
 • Kandidaadiks võib esitada sportlasi, kelle õppeaeg on 2022 aastal.

Nominenti esitades tuleks meile saata kandidaadi kohta järgmised andmed:

 • Kandidaadi nimed
 • Kandidaadi sünnikuupäev ja aasta
 • Kus koolis ja mis erialal kandidaat õpib (või õppis)
 • Kes on kandidaadi esitaja (õpetaja, treener, juhendaja, kursusejuhataja, koolijuht, õpilasomavalitsus jne), Esitaja kontakt andmed (meil, telefon)
 • Kandidaadi iseloomustus, sportlikud saavutused, juhendajad , treenerid jms. Lisada võiks fotosid, videosid. tekst ja fotod peaksid olema ühes word formaadi failis. Videod võib esitada eraldi. Muu info mida kandidaadi esitaja peab vajalikuks.  
 • Nominendi korralik esitlemine esitaja poolt annab suuremad võimalused saada pärjatud!

EKKSL Aasta tegu 2022

 • Aasta teoks võib olla liikumisharrastust ja terviseedendust propageeriv üritus, ürituste sari, võistlus jne.
 • Aasta teoks võib olla uue rajatise ehitamine, renoveerimine, uue sportimis- või liikumisharrastuse alase võimaluse loomine.
 • Aasta tegu esitades palume nominendiks esitatavat tegu kirjeldada, lisada pilte, videosid jne, mis annavad nominendile valikukonkursil “kaalu” juurde!

EKKSL  Spordihing!

EKKSL aasta spordihing on tunnustus meie liikmeskoolis töötavale  kehalise kasvatuse õpetajale, treenerile, juhendajale, noortejuhile, huvijuhile jne-kelle panus liikumisharrastuse, kehalise ksvatuse, tervislike eluviiside ja spordi edendamisel on olnud märkimisväärne läbi aastate või aastakümnete. Tegemist on preemiga meie heale kolleegile!

 • Nominendiks saab olla 2022 aastal koolis töötav hea kolleeg!
 • Nominente saavad esitada kas koolid, koolijuhid, õpilased, kolleegid, lapsevanemad jne, kes leiavad et esitatav kandidaat on seda soliidset tunnustust väärt.
 • Nominenti esitades palume kirjeldada kandidaati, miks just tema peaks saama laialdasema tähelepanu ja tunnustuse lisaks oma headele kolleegidele ja õpilastele. Palun kirjeldage nominenti veidi rohkem kui paari lausega. Lisage lahedaid fotosid. Lisage kaaskolleegide, õpilaste jne arvamusi jne.
 • Võimalusel tuleks kogu info saata ühes wordi failis.
 • Nominendi korralik esitlemine esitaja poolt annab suuremad võimalused saada pärjatud!

* 2022 aasta nominentide esitamine lõpeb 12 detsember 2022. 

 • Nominentide info palume saata: tiit@ekksl.ee . Lisainfo ja küsimused Eesti Kutsekoolispordi Liidu Peasekretär Tiit Tammarult (56 111 866)
 • 2022 Eesti Kutsekoolispordi Liidu, aasta sportlase kuulutame välja veel selle aasta numbri sees!

 

Ära istu niisama-tunnustame ja austame koos inimesi kes on seda väärt!

EKKSL peasekretär

Tiit Tammaru