EKKSL AASTA SPORTLANE 2023

EKKSL AASTA TEGU 2023

EKKSL SPORDIHING!

Kandidaadid tuleb esitada  18. detsembriks 2023.a. meilile: tiit@ekksl.ee

Loe kindlasti läbi ka ankeedi alguses olev sissejuhatav tekst!

Palun ankeet täita ja saata wordi failina!

Fotod ja videod palume lisada eraldi failidena või saata failisaatmise programmiga!

Aasta sportlane nomineeritakse kahes kategoorias:

 • Aasta meessportlane
 • Aasta naissportlane
 • Aasta sportlase nominente võivad esitada kõik kutsekoolid oma äranägemise järgi! Lisaks sportlikele saavutustele, peaks kandidaat edukalt edasi jõudma ka  õppetöös.
 • Kandidaadi sportlikud saavutused peavad jääma 2023 aastasse. 
 • Kandidaadiks võib esitada sportlasi, kelle õppeaeg on 2023 aastal…

Aasta 2023 meessportlase esitamise ankeedi vorm

Aasta 2023 naissportlase kandidaadi esitamise ankeedi  vorm

EKKSL Aasta tegu 2023

 • Aasta teoks võib olla liikumisharrastust ja terviseedendust propageeriv üritus, ürituste sari, võistlus jne.
 • Aasta teoks võib olla uue rajatise ehitamine, renoveerimine, uue sportimis- või liikumisharrastuse alase võimaluse loomine.
 • Aasta tegu esitades palume nominendiks esitatavat tegu kirjeldada, lisada pilte, videosid jne, mis annavad nominendile valikukonkursil “kaalu” juurde…

Aasta 2023 teo esitamise ankeedi vorm

EKKSL  Spordihing!

EKKSL aasta spordihing on tunnustus meie liikmeskoolis töötavale  kehalise kasvatuse õpetajale, treenerile, juhendajale, noortejuhile, huvijuhile jne-kelle panus liikumisharrastuse, kehalise kasvatuse, tervislike eluviiside ja spordi edendamisel on olnud märkimisväärne läbi aastate või aastakümnete. Tegemist on preemiga meie heale kolleegile!

 • Nominendiks saab olla 2023 aastal koolis töötav hea kolleeg!
 • Nominente saavad esitada kas koolid, koolijuhid, õpilased, kolleegid, lapsevanemad jne, kes leiavad et esitatav kandidaat on seda soliidset tunnustust väärt.
 • Nominenti esitades palume kirjeldada kandidaati, miks just tema peaks saama laialdasema tähelepanu ja tunnustuse lisaks oma headele kolleegidele ja õpilastele. Palun kirjeldage nominenti veidi rohkem kui paari lausega. Lisage lahedaid fotosid. Lisage kaaskolleegide, õpilaste jne arvamusi jne.
 • Nominendi korralik esitlemine esitaja poolt annab suuremad võimalused saada pärjatud…

Aasta 2023 spordihinge esitamise ankeedi vorm

Ära istu niisama-tunnustame ja austame koos inimesi kes on seda väärt!

EKKSL peasekretär

Tiit Tammaru