EKKSL AASTA SPORTLANE 2022!

EKKSL AASTA TEGU 2022

EKKSL SPORDIHING!

Kandidaadid tuleb esitada  19. detsembiks 2022.a. meilile: tiit@ekksl.ee

Loe kindlasti läbi ka ankeedi laguses olev sissejuhatav tekst!

Aasta sportlane nomineeritakse kahes kategoorias:

 • Aasta meessportlane
 • Aasta naissportlane
 • Aasta sportlase nominente võivad esitada kõik kutsekoolid oma äranägemise järgi! Lisaks sportlikele saavutustele, peaks kandidaat edukalt edasi jõudma ka  õppetöös.
 • Kandidaadi sportlikud saavutused peavad jääma 2022 aastasse. 
 • Kandidaadiks võib esitada sportlasi, kelle õppeaeg on 2022 aastal…

Aasta 2022 meessportlase esitamise ankeedi vorm

Aasta 2022 naissportlase kandidaadi esitamise ankeedi vorm

EKKSL Aasta tegu 2022

 • Aasta teoks võib olla liikumisharrastust ja terviseedendust propageeriv üritus, ürituste sari, võistlus jne.
 • Aasta teoks võib olla uue rajatise ehitamine, renoveerimine, uue sportimis- või liikumisharrastuse alase võimaluse loomine.
 • Aasta tegu esitades palume nominendiks esitatavat tegu kirjeldada, lisada pilte, videosid jne, mis annavad nominendile valikukonkursil “kaalu” juurde…

Aasta 2022 teo esitamise ankeedi vorm

EKKSL  Spordihing!

EKKSL aasta spordihing on tunnustus meie liikmeskoolis töötavale  kehalise kasvatuse õpetajale, treenerile, juhendajale, noortejuhile, huvijuhile jne-kelle panus liikumisharrastuse, kehalise kasvatuse, tervislike eluviiside ja spordi edendamisel on olnud märkimisväärne läbi aastate või aastakümnete. Tegemist on preemiga meie heale kolleegile!

 • Nominendiks saab olla 2022 aastal koolis töötav hea kolleeg!
 • Nominente saavad esitada kas koolid, koolijuhid, õpilased, kolleegid, lapsevanemad jne, kes leiavad et esitatav kandidaat on seda soliidset tunnustust väärt.
 • Nominenti esitades palume kirjeldada kandidaati, miks just tema peaks saama laialdasema tähelepanu ja tunnustuse lisaks oma headele kolleegidele ja õpilastele. Palun kirjeldage nominenti veidi rohkem kui paari lausega. Lisage lahedaid fotosid. Lisage kaaskolleegide, õpilaste jne arvamusi jne.
 • Nominendi korralik esitlemine esitaja poolt annab suuremad võimalused saada pärjatud…

Aasta 2022 spordihinge esitamise ankeedi vorm

Ära istu niisama-tunnustame ja austame koos inimesi kes on seda väärt!

EKKSL peasekretär

Tiit Tammaru