Postitatud

Laskmine Tartu Kutsehariduskeskuses

Eesti Vabariigi sünnipäeva hakul 22 veebruaril toimusid Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppehoone lasketiirus meie meistrivõistlused laskmises. Lasti siis sportpüssist käelt lamades. Osaleda võisid noormehed, neiud, meestöötajad ja naistöötajad.

Tuleb ära märkida et lisaks sportlastele keda võib ilmselt rohkemal või vähemal määral lugeda laskmisega tegelevateks oli osalejate seas ka täpse silma ja kindla käega korvpallureid.  Eraldi tuleb siinkohal ära märkida Tartu KHK õpetajat Sirje Kikast, kes ainsa naistöötajana osales.

Ühtekokku osales 5 neidu, 14 noormeest, 6 meestöötajat ning 1 naistöötaja. Koolidest olid esindatud võõrustajad tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledz.

Üldjuhul võõrustajad külalistele “sõnaõigust” ei andnud ja võidutsesid kõikides võistlusklassides. Päris ilma ei jäänud medalitest ka külalised. On meeldiv tõdeda, et laskmisega meie kutsekoolides tegeletakse ja usutavasti on järgmisel aastal juba osalejaid koole rohkem.

Laskmise puhul on ju tegemist teatava kahe ala spordi ja riigikaitse lõimumisega.

Siinkohal on passlik tänada võistluse korraldajat Tartu KHK õpetajat Tiit Kaberit!

Täpset silma ja kindlat kätt edaspidiseks!

tulemused_Laskmine_22.02.17TartuKHK