Postitatud

MÄRKASIME AASTA 2021 PARIMAID!

Mõtlesin kaua, mida panna pealkirjaks kirjutisele, milles tahaks rääkida meie koolides õppivatest ja töötavatest silmapaistvatest noortest ja headest kolleegidest.

Kui aasta mees- ja naissportlase puhul on asi suhteliselt selge – valime ikka parimat lähtudes sportlikest saavutustest. Aga peame ka oluliseks selliseid omadusi nagu: mitmekülgsus, omadust olla liider ja kaasõpilaste sütitaja.

Tahame märgata meie keskel töötavaid häid kolleege – tegelikult on kõik kolleegid, kes meie koolides töötavad hinnatud ja hingega oma töö, kooli ja õpilaste küljes kinni. Kuidas sa hindad head kolleegi või paned sellele “nähtusele” ühise nimetaja? Meie panime selleks ühiseks nimetajaks “Aasta Spordihing”. Kui keegi tuleb parema nime peale, siis andke aga teada. Mitte, et vorm poleks oluline, on siiski sisu põhiline! Ja kes tunneb oma kolleegi kõige paremini kui kaaskolleegid ja õpilased. Just nemad võiks märgata ja hinnata! Ja märgata võiksime me iga päev rohkem. Oleks ju lahe kui hommikul tundi või tööle tulles ütleb mõni õpilane või kaaskolleeg teile, et te olete parim õpetaja, kolleeg, noorsootöötaja, huvijuht või direktor – oleks ju lahe ja südamlik! Ja seda mitte ainult sõbra päeval või õpetajate päeval. Ärme oleme kiituse ja hea sõnaga kitsid. Hea sõna on vahel parem kui tuhat eurot! Loodan, et kui me selle 2022 aasta lõpus valime ja märkame taas parimatest parimaid meie seast, siis on märkajaid oluliselt rohkem! Meie kiirel ja pingelisel ajal pole mitte kerge ühitada õppimist ja tõsist sporditegemist – kuid tegijad saavad sellega alati hakkama. Ja kutsehariduses on juba ajast aega olnud võimalus ühitada kahte olulist tegevust-õppimist ja meelisspordialaga tegelemist. Ei hakka siinkohal loetlema meile tuntud mehi ja naisi, kes tänu kutsekoolile on omandanud eriala ja saanud meid rõõmustada ja spordis-see on juba teise artikli teema. Me kõik tegelikult vajame innustajaid, eeskujusid, kes tulevad just meie endi seast!

Aga ei saa me üle ikka ka sportlikust hasardist! Paraku juhtus nii, et parima naissportlase nominente esitati vaid üks. Kohe kindlasti on meie koolides neidusid, kes lisaks õppimisele ja ameti omandamisele on edukad ka spordis-rohkem kui üks. Püüame neid siis edaspidi ka märgata ja “lava peale torgata”! Selleks ainsaks nominendiks esitati Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppiv ja korvpalli mängiv TRIIN JUURIK, kes ongi meie 2021 aasta naissportlane.

Aasta meessportlase kandidaadiks esitati ühtekokku 4 nominenti (https://ekksl.ee/ajalugu/ekksl-aastasportlane/2021-2/nominendid/). Neli väga eripalgelist ja mitmekülgset spordimees. Kuidas sa siin valid! Kuid meie veebihääletusel, kus seekord said hääletada vaid meie siseveebis olevad koolide esindajad, tehti valik, mis on teie ees. Aasta meessporltases kahtlust ei tekkinud. Rasmus Jõesaar Pärnumaa Kutsehariduskeskusest jõuab kõike-tegelikult ka! Oma põhialal sõudmises on tegemist oma vanuseastme tegijaga. Kuid Rasmus jõuab multitalendina olla kooli eest väljas hulgal muudel aladel, mille loetlemine läheks pikaks-enne saab nett otsa! Noormees, kes on eestimaiselt rahulik, järjekindel ja alati kaaslaste innustaja. Kuid tunnustust väärivad ka ülejäänud nominendid- ja ka need keda miskipärast ei esitatud. Kui Rasmuse ülekaal hääletusel oli konkreetne, siis ülejäänute vahel käis kõva rebimine ja me ei hakka siinkohal neid ritta ka seadma- ja kas see ongi oluline!

Aasta Spordihinge nominente (https://ekksl.ee/ajalugu/ekksl-aastasportlane/2021-2/nominendid/), esitati ühtekokku 9 väärikat ja head kolleegi. Taaskord kuidas sa hindad oma hea kolleegi headust! Hea sõnaga ja märkamisega! Ja nii ongi-polegi pikemat juttu. Eriti õnnelikud on need, keda märgati ja esitati-kuid häid kolleege on meie kutsekoolid täis. Ja kindlasti neid ka märgatakse ja tunnustatakse-selle eest täname Teid.

Uus 2022 aasta on alanud, uus spordi ja liikumisharrastuse aasta on alanud. Uus märkamise ja tunnustamise aasta on alanud. Kogu info eelpool kirjutatu kohta on: https://ekksl.ee/ajalugu/ekksl-aastasportlane/2021-2/nominendid/. Sealt leiavad koolid ka erinevad varindid eelpool olevatest esitlustest, juhuks kui peaks tekkima tahtmine seda kõike jagada ka oma koolis.

Usutavasti hakkab elu taas oma õigesse rütmi minema ja seda teeb ka meie spordielu. Soovin Teile lahedat aastat sportides ja liikudes!

Tiit Tammaru

EKKSL peasekretär

Postitatud

Märka ja enneta laste väärkohtlemist spordis!

Eesti Antidopingu ja Sporditeabe Sihtasutusel (EADSE) on koostöös erinevate ekspertidega valminud spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks.

„Väärkohtlemine spordis on probleem, mis ei kao iseenesest ning käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele on märgiline samm selle välja juurimisel. Tänasel lastekaitsepäeval saame vaadata optimistlikult tulevikku ning öelda, et laste ja noorte turvalisus spordis on oluliste prioriteetide seas,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Iga laps peab spordist saama positiivse kogemuse ja head mälestused kogu eluks,“ lisas Ott.

„Spordis ei ole kohta ahistamisele või mis tahes väärkohtlemisele. Sellegipoolest võib seda ette tulla, ning seda ka varjatult ja üldsuse teadmata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, sest täiskasvanu vastutab lapsele turvalise treeningukeskkonna tagamise ja sealhulgas sobimatu käitumise ennetamise eest,“ märkis EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe. „Lastega töötavad inimesed peavad tundma väärkohtlemise märke ning oskama reageerida väärkohtlemise juhtumite ja kahtluse korral,“ lisas Vallimäe.

Käitumisjuhend aitab spordiorganisatsioonil märgata ja ennetada väärkohtlemist ning võimalikke juhtumeid vajadusel lahendada. Treeneritele ja muule spordipersonalile on sõnastatud väärkohtlemist ennetavad käitumisreeglid ning spordiorganisatsioonidele juhised juhtumite lahendamiseks.

Väärkohtlemine võib sageli olla väärkohtleja võimu kuritarvitamise väljendus. Treener on tavaliselt sportlasele autoriteet ning usaldusisik. Paraku võidakse seda usaldust ja enda positsiooni ära kasutada ning tekkida võivad ebavõrdsed võimusuhted sportlase ja treeneri vahel. Seetõttu on äärmiselt oluline, et kõik täiskasvanud, kes töötavad laste ja noortega, suhtuksid oma töösse professionaalselt ja austusega, peaksid kinni käitumisreeglitest, võtaksid vastutuse ning säilitaksid kriitilise mõtlemise. Kui väärkohtlemist nähakse kõrvalt, tuleb sellele reageerida. Väärkohtlemist tuleb käsitleda kõiki puudutava probleemina, mitte üksikisiku murena.

Laste ja noorte liikumisharrastuse laiendamine on spordivaldkonna üks põhieesmärke. Kaasates lapsi ja noori sportima, on oluline, et see pakuks rõõmu ja võimaldaks eneseteostust. Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi ja teisi spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi tuleb last kaitsta igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla, ülekohtu, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise, ärakasutamise ja seksuaalse või muu kuritarvitamise eest. Igal lapsel on õigus kaitsele igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest.

Käitumisjuhend valmis koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu, Eesti Olümpiakomitee, SA Noored Olümpiale, Spordikoolituse ja -Teabe SA eksperdid.

Juhendiga saab tutvuda siin:

Postitatud

Eesti Kutsekoolispordi Liidu Aasta Sportlane 2018, ON MALDIS-SVENO LAUR Tartu Kutsehariduskeskusest

Sellel aastal alustame uue tradistiooniga – valime kutsekoolides õppivate noorte seast parima.  Igasugune valimine on subjektiivne ja ilu on vaataja silmades. Pole mingi saladus, et meie kutsekoolides õpib palju sportivaid noori, kes lisaks tõsisele sporditegemisele, on edukad ka õpingutes. Kindlasti on edukas õpingute ühitamine sportimisega väga oluline. Ilma kooli poolse toetuseta ja arusaamiseta poleks see kõik võimalik. Kutsekoolides on läbi aegade tunnustatud ja innustatud sportimist ja tervislikke eluviise. Sellised noored meie keskel on eeskujuks teistele. Andekad ja tegusad noored saavad alati hakkama, olgu see siis elus või hilisemalt tööl. Selliseid noori tuleb tunnustada ja esile tõsta, samuti nende juhendajaid, treenereid. Nii nagu ilma kooli poolse toeta poleks see võimalik, poleks selline elu võimalik ka ilma kodu toeta ja sõprade toetuseta. Parima sportlase valimine on taaskord üks võimalus tuua esime meie seas olevaid andekaid noori, sportlikke koole ja õpetajaid, kes märkavad ja tunnustavad. Seekord sai esitada nominente suhteliselt lühikese etteteatamisega, kuid kes seda soovisid teha seda ka tegid.

Tänan kõiki, kes esitasid oma õpilasi aasta sportlase nominendiks. Ühtekokku esitati nominendiks 9 noort ja tublit sportlast, erinevatel aladelt. Toome siinkohal ära kõik nominendid nii nagu nad meile saadeti. Algaval 2019 aastal kindlasti jätkame tradistiooni ja püüame teha nii, et esitamise vormistamine oleks ühtlasem ja ülevaatlikum, toome sisse ka laiapõhjalisema valimise protseduuri ja kehtestame valimise statuudi.

1_17.12.18_Mattias Säärits 2017 ja 2018 2_AnnaMariaPajuste_PärnumaaKHK 3_EdgarTsalpanov_PärnumaaKHK 4_KadriReinik_PärnumaaKHK 5_KaurÜlejõe_TallinnaTHK 6_Lily ja Leila Luik sportlaste lühiCV_TartuKunstikool 7_MaldisSvenoLaur_Tartu KHK 8_ReigoFrei_Tartu KHK

Aga nüüd päevakangelase juurde. Usun et kui lugeda Maldis-Sveno Lauri tegemisi ja tulemusi, siis on noormees igati seda väärt, et kanda Eesti Kutsekoolispordi Liidu esimest AASTA SPORTLASE tiitlit. Maldis ja tema treener Elar Kraav on head näited sellest, et õppiimise kõrvalt ja oma põhitöö kõrvalt treenerina töötav Elar Kraav, suudavad moodustada tandemi, mis viib kõrgete eesmärkide täitmiseni. Lisaks juhendab Elar ka teisi Tartu KHK jõusaalis treenivaid harrastajaid. Tartu Kutsehariduskeskuse näol on  tegemist kooliga, kes on suutnud läbi aegade investeerida ka spordibaasidesse, hoolimata, et riigi poolne poliitika sedalaadi tegevustele on pehmelt öeldes nõrk.

____________________________________________________________________________

Maldis-Sveno Laur, 18. aastane IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala kolmanda kursuse õpilane, alustas jõutõstmisega tegelemist Tartu Kutsehariduskeskusesse õppima asudes. 2018. aastal võistles nii varustusega kui ka klassikalises jõutõstmises.

  1. aasta esimene võistlus oli EMV lamades surumises. Maldis sai kirja kõik kolm katset, milleks olid 125 kg, 130 kg ja 135 kg. Kaks viimast surumist olid Eesti noorte rekordid. Maldis tuli antud võistlusel Eesti meistriks kaaluklassis -66 kg ning pälvis noorte absoluutse Eesti meistritiitli mäekõrguse eduga teiste ees.

EMV klassikalises jõutõstmises purustas Maldis kõikide üksikalade ja kogusumma Eesti noorte rekordid. Lisaks püstitas kõigi aegade parima noorte klassi Wilksi punktide summa. Ta kükkis 163,5 kg, surus Eesti noorte rekordi kolmik- kui ka üksikalas kõikidel katsetel. Viimane katse oli lisaks Eesti juuniorite rekord (128 kg). Jõutõmbes püstitas ta Eesti rekordi tulemusega 200,5 kg.  Kogusummaks tegi see kokku 492 kg, mis tõi talle 396,13 Wilksi punkti ja mäekõrguse eduga noorte absoluute meistritiitli. Kokku tegi ta 13 Eesti noorte ja 1 juuniorite rekordi parandust. Avatud kategoorias -66 kg jäi ta teiseks.

EMV klassikalises lamades surumises püstitas ta uue noorte, juuniorite ning avatud klassi rekordi tulemusega 130 kg. Selle tulemusega tuli ta Eesti meistriks kategoorias -66 kg ning noorte absoluutarvestuses.

24.11 kuni 02.12 Kaunases toimunud Euroopa meistrivõistlustel klassikalises jõutõstmises pälvis ta hõbemedali lamades surumise tulemusega 130 kg. Kogusummas sai ta 6. koha.

Juhendaja: Elar Kraav

Klubi: Tartu Kutsehariduskeskus

Maldis-Sveno Lauri puhul on tegemist Eesti parima jõutõstjaga oma vanuseklassis, kelle tulemused räägivad enda eest (3x absoluutne Eesti noorte meister, ligi 20 Eesti rekordite parandust jne.).

Postitatud

Haridusmaastiku olukord ja eesmärgid lähemaks õppeaastaks!

Tere head sõbrad,

 

Haridus- ja Teadusministeeriumis on üllitatud kaks dokumenti, mis kirjeldavad meie haridusmaastikul toimuva hetkeseisu ning panevad paika mõtted ja eesmärgid algavaks õppeaastaks.

2018-2019 õppeaasta arvudes

2018-2019-õppeaasta-olulisemad-teemad

Kutseharidusest on ka juttu. Ilmselt vähem kui me tahaksime, kuid siiski. Olen Teie jaoks esile toonud kohad, mis meie valdkonda puudutavad. Aga lugemist väärt on mõlemad kirjutised.

Kutsun Teid ka ülesse avaldama oma mõtteid ja seisukohti. Kirjutage meile artikkel ja arutame asja üheskoos.

 

Toimekat alanud õppeaastat

Tiit Tammaru

EKKSL peasekretär

Postitatud

Kas Haigekassa või tervisekassa, Töötukassa või Töökassa-selles on küsimus!!!

On tavaks et kolmanda sektori organisatsioonid ei tegele poliitikaga, või kui siis oma valdkonna poliitikas kaasa rääkimisega. Tänane arutelu kus kas suurt riigi organisatsiooni on “hapukurgihooajal” otsustanud välja tulla suurepärase ideeega nime vahetada on tekitanud minus vastupandamatu soovi sellel teemal mõningaid mõtteid avaldada.

Minu kirjutist võib julgesti jagada 

Ma pole inimene, kelle spordialaks on igaljuhul ja igal ajal ja igast asendist olla kõige vastu mis valitsusest tuleb, vastupidi. Oleme täna olukorras, kus 2009 aastal kui Eestit tabas MASU, vähendati riiklike toetusi spordialaliitudele ca 40 % (kellel vähem, kellel rohkem, kellel üldse mitte!!!), nii ka meil. Toona lubati vestlustes et paari kolme aasta jooksul antakse tagasi ära võetud osa jne. Täna oleme aastas 2018 ja tagasi pole midagi antud rääkimata juurde saamisest. Tõsi veidi on aegade jooksul kasvanud eraldised HMN nõukogult.
Aga mitte see pole minu tänase artikli teema.

Kas Haigekassa või tervisekassa-selles on küsimus! Kuulates Haigekassa juhi kommentaare nime muutuse vajalikkusest, siis tekkisid mul mitmed küsimused. Olen aru saanud et haigekassa tegeleb ikka haigete inimestega, nüüd tuleb välja et Haigekassa (tervisekassa ) hakkab tegelema ka hoomamatu nähtusega terviseennetusega – milleks? See on arenenud riikides puhtalt valitsusväliste organisatsioonide rida. Seda et mittetulundussektorile tuleks ja peaks delegeerima ka osa riigi tegevusi, on pikalt juttu olnud – täna tundub et riik tegeleb otse vastupidise tegevusega. Kui siia lisada et meil on ju olemas riiklik moodustis nimega Tervise Arengu Instituut, siis, tekib küsimusi juurde. Olen nõus Taavi Rõivase repliigiga, et iga nimemuutusega ei pea soetama tuhandeid pastakaid jne. Inimesel kes külastab Haigekassa kontorit on suht ükskõik mis nime see kannab. Kui räägitakse et Haigekassa nimevahetus maksab suurusjärgus 200 000 eurot, siis on see rohke kui küsitava väärtusega. Samuti tekib küsimus, miks peaks Haigekassa tegelema turundusega sellisel määral nagu seda teha tahetakse? Kes on see sihtgupp kelleni seda tehes jõuda tahetakse. Vaadates ja kuulates tänaseid arengudi – kaotatakse sünnitusosakondi, ei suudeta piisavalt kiirelt reageerida ravimite lisamisega soodusravimite nimekirja jne jne – tundub et daamid ja härrad võiks tegeleda rohkem sisulise tööga. Mind üllatas Haigekassa nõukogu liikme ametiühinguliidri härra Petersoni asumine nimemuutuse õigustajate esiliinile, õigustamaks raiskamist.Kui eelarves on see raha olemas, siis oleks ju palju sümpaatsem tõsta näiteks organisatsiooni töötajate palka – on ju teada et need pole pehmelt öeldes väga adekvaatsed, kui juhtide palgad välja arvata. Selle kõige taustal tundub Haigekassa nimevahetus ikka pehmelt öeldes mitteotstarbekas.

Kas Töötukassa või Töökassa – selles on ka küsimus! Selles küsimuses olen ma tegelikult rohkem seda meelt, et äkki tõesti võiks seda nime vahetada ja nimi Töökassa tundub päris mõistlik. Samas arvan ka et selles vadlkonnas pole riik riik soovinud kasutada ära mittetulundussektori potentsiaali ja kompetentsi. Siin on Töötukassa juhi härra Paaveli väide et vahetada tuleb sildid ja värgid on ju iseenesest õige. Me pole täna ju näinud ühtegi adekvaatset kalkulatsiooni et hinnata ajakirjanduses väljakäidud summade otstarbekust.

Mis on aga kogu temaatika “point”? On ikka päris kummaline et organisatsioonid kus on täiskohaga tööl avalike suhete ja pressiesindajad ei suuda kommunikeerida väljapoole sellisel viisil et see paistaks normaalne välja. Järjekordselt üritati minna PR tegevuses seda teed et suvel ei viitsi keegi midagi lugeda ja teeme asja ära. Arvestamata jäeti et vähem kui aasta pärast on ju valimised ja nüüd on poliitikud asunud üksteise võidu avaldama “arvamust”. Selliseid protsesse ei saa ju panna liikuma ilma et selloest oleks teadnud valitsus ja need samad poliitikud, kes täna “arvamust” avaldavad.

Mis on aga kõige kurvem ja tülgastavam – taaskord on asutud mängima inimeste õiglustundega ja summad mis täna on õhku visatud on seda tunnet tõsiselt riivavad.

Saan aru et meil on täna tervise edenduse ja karjääri ja tööhõive valdkonnas üle suurusjärgus 900 000 eurot. Meie organisatsioonil oleks kohe mitmeid ettepanekuid kuidas seda raha ühiskonna hüvanguks rakendada.

Kaunist ja sportlikku suve jätku!
Tiit Tammaru
EKKSL peasekretär