Posted on

Aasta teo 2023 auhinna üleandmine!

Aeg lendab kiiresti ning leida sobivat aega ühe väärt tunnustuse soliidseks üleandmiseks pole lihtne leida :). Olime

nii öelda võlgu 2023 aasta teo laureaadi meene. Aasta teoks 2023 valiti Järvamaa Kutsehariduskeskuse ratsaspordivõistlused. 2. juuni kaunil suvepäeval saime anda auhinna ka üle just kohas ja üritusel mille eest tunnustus on pälvitud – ratsaspordivõistlustel. On tähelepanuvääriv, et meie kutsekoolid lisaks väärt hariduse jagamisele, tahavad, suudavad ja oskavad luua ka sedalaadi lisandväärtust nii oma koolile, õpilastele kui kogukonnale. Seda loomulikult tänu lahedatele inimestele, kes töötavad meil kutsehariduses. Järvamaa Kutsehariduskeskus on kutsunud ellu veel ühe väärt ettevõtmise Jalgpalliakadeemia – aga sellest räägime juba sügise poole lähemalt!

Auhind anti üle ratsaspordivõistluste hingele Külli Marrandile.

Järvamaa Kutsehariduskeskus on nominatsiooni esitades kirjeldanud oma lahedat ettevõtmist järgmiselt:

Järvamaa Kutsehariduskeskus esitab EKKSL Aasta Tegu 2023 nominendiks meie kooli
põllumajanduse õppekavarühma hobuhooldaja eriala korraldatud ratsavõistlused kooli- ja
takistussõidus „Järvamaa KHK Kevadkarikas“ ja „Järvamaa KHK Sügiskarikas“. Järvamaa
Kutsehariduskeskus on ainuke kutsekool riigis kes õpetab hobuerilasid ning ka ainuke
kutseõppeasutus, kes korraldab Eesti Rastaspordi Liidu kalenderplaani kuuluvaid
ratsavõistluseid. Võistlustel osalevad ratsaspordiga tegelevad inimesed üle Eesti, lisaks meie
kooli õpilased, õpetajad ja vilistlased.
Korraldame õppetöö käigus üle-Eestilisi ratsavõistlusi juba 19 aastat. Võistlused toimuvad kahe
korral aastas, kevadel ja sügisel. Mõlemal korral toimub võistlus kahel päeval esimesel päeval
koolisõit ja teisel päeval takistussõit. Võistlused toimuvad Järvamaa KHK Särevere õppekoha
ratsaväljakul. Võistluste korraldamine on hobuhooldaja eriala lõpukursuste õppekava läbimise
üks eeldusi, nn lõputöö. Võistlusi korraldatakse eriala õpetajate juhendamisel ning abiks on
kutsutud Eestis tunnustatud oma ala spetsialistid (rajameister, peakohtunik, kohtunikud,
sekrtetär, korrapidaja jne).
Esimesel päeval toimub koolisõit. See on ratsaspordiala, kus ratsanik näitab hobuse juhtimise ja
tema üle valitsemise täiuslikkust, hobuse liikumise korrapärasust loomupärastes allüürides
(samm, traav, galopp) ning talle õpetatud harjutuste ja spetsiaalse liikumisviisi täpsust. Koolisõit
toimub tasasel väljakul spetsiaalses aias.
Koolisõidu võistlus koosnes mitmest individuaalvõistlusklassi skeemidest: ST1, ABC1, skeem A2,
A3, LK1, LK4.
Takistussõit on ratsaspordiala, kus hobune ja ratsanik peavad ületama erikõrgustest takistustest
koosneva parkuuri võimalikult kiiresti ja ilma vigadeta. Viga toob endaga kaasa karistuspunkte,
karistussekundeid ja halvimal juhul ka rajalt kõrvaldamise. Vigadeks peetakse takistuste maha
ajamist, hobuse tõrkumist ehk keeldumist hüppest, ette määratud aja ületamist, takistuste
ületamist vales järjekorras ja kukkumist. Takistussõidu võistlus koosnes 60-110 cm kõrguste
takistustega parkuuridest.
Projekti meeskonna kirjeldus ja liikmed:
Järvamaa KHK on ainuke kutseõppeasutus Eestis, kes korraldab ratsavõistlusi. Võistlused
kuuluvad Eesti Ratsaspordi Liidu kalenderplaani ning seal võistlevad ratsasportlased üle Eesti sh
meie kooli õpilased, kohaliku valla lapsed, õpetajad ja vilistlased. Läbi aastate on osalenud
võistlejad naaberriikidest (Läti, Soome).
Projekti meeskonda veab võistluste direktor ja eriala juhtõpetaja Külli Marrandi-Kallas ning
korraldusele aitavad kaasa kutseõpetajad Helle Lavrentjev ja Reet Jänes. Talli ja hobuste osas
aitavad kaasa talliõpetajad Helen Aava ja Monika Linder. Teised meeskonna liikmed
(peakohtunik, kohtunik, rajameister jne) osalevad meeskonnas välisõppejõududena.
Õpilased on projekti kaasatud õppetöö käigus alustades võistluste juhendi väljatöötamisel
sponsorite otsimisega. Õpilased teevad õppetöö käigus võistluste ettevalmistuse, ratsaväljaku
korrastuse, takistuste, aedade, lillede jm ettevalmistuse. Võistluspäevadel õpivad nad tegema
rajameistri, sekretäri, kohtunike, autasustajate, korrapidajate, autode parkijate jm vajalikku tööd.
Võistluste lõppedes koristavad nad väljaku, ladustavad inventari jm. Õpilased, kes ise ka
võistlevad, valmistavad lisaks hobused võistlusteks ette ning võistlevad.
Eesmärk:
Võistluste korraldamine on õppetöö osa, et õpilased õpiksid ise ratsa võistlusi korraldama. Kooli
lõpetades suunduvad õpilased tööle erinevatesse tallidesse, kus korraldatakse võistlusi. Koolis
õppetöö käigus saab näha võistluste korraldamise nn telgitagust. Kuidas asjad käivad, mida tuleb
teha, millega arvestada, mis on nõuded, reeglid jne. Läbi praktilise töö võistluste korraldamisel
annab see neile väga hea kogemuse eluks. Lisaks õpetab see teisi võtmepädevusi:
meeskonnatöö oskust, aja planeerimist, kohusetunnet jm.
Teine suur eesmärk võistluste korraldamisel on propageerida hobueriala laiemalt. Võistlustele
tulevad hobuinimesed üle riigi. Näitame koolis õppimise võimalusi, õpilaste oskusi, kooli
võimalusi ja kvaliteeti.

KUTSEHARIDUS ONB LAHE!